Calculator 385506 640
Kategoria: Ogólne Dodano: 15 March, 2019

INFORMACJA UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO

INFORMACJA UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO W NNW PZU PZPN

Zapraszamy do zapoznania się z ubezpieczeniem NNW PZU PZPN dla piłkarek i piłkarzy LKS "Błyskawica" Kończyce Wielkie.

To produkt nowej generacji. Główny nacisk postawiono w nim, poza NNW, na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji tak, aby zawodniczka lub zawodnik jak najszybciej mogli powrócić do zdrowia i uprawiania sportu. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach programu obejmuje wszelkie urazy jakich doznał zawodnik będąc pod opieką klubu sportowego na boisku, w czasie treningu, obozu szkoleniowego na terytorium RP.

Świadczenia przysługujące Ubezpieczonemu to:

  1. organizacja i pokrycie kosztów leczenia, w tym diagnostyki i rehabilitacji,
  2. pokrycie kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  3. transport na zmianę opatrunku,
  4. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (po zakończeniu leczenia określany jest procentowy uszczerbek na zdrowiu i następuje wypłata świadczenia).

PZU SA wypłaca odszkodowanie z tytułu NNW bez stosowania franszyzy (czyli udziału własnego). Oznacza to, że wypłacane będą świadczenia z tytułu nawet drobnych szkód proporcjonalnie do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Zaletą programu jest udostępnienie przez PZU opcji bezkosztowego dostępu, w ramach sumy ubezpieczenia, do specjalistów w przychodniach w całym kraju, z którymi PZU ma zawartą umowę (https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/znajdz-punkt-medyczny).

Zgłoszenia o chęci przystąpienia przyjmuje Bolesław Kula.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o dystrybutorze - Kahlenberg

Tabela ubezpieczeń dla zawodników

Informacja Administratora danych osobowych dla klienta

Procedura ubezpieczenia zawodników

Postanowienia dodatkowe

Ogólne warunki ubezpieczenia

Inne w tej kategorii

Najbliższe mecze

    Brak zaplanowanych spotkań

Zobacz więcej